Diensten

We verrichten onze werkzaamheden op basis van gezond denken, ervaring en op een eenvoudige wijze. U heeft baat bij een betaalbare adviseur, wij hebben baat bij een langdurige relatie met onze cliënten.

Ons kantoor is bewust beperkt in omvang. Daardoor kunnen we persoonlijk contact waarborgen. U heeft een vaste contactpersoon, maar de andere werknemers kunnen u ook helpen. Wij delen onze kennis over u onderling. We realiseren ons dat onze kennis ook grenzen kent. Als het nodig is kunnen we hulp inroepen bij onze vaste registeraccountant, fiscalist, advocaat of notaris.